Lex Karpela

Mikä ihmeen Lex Karpela?

Täydellinen lista Lex Karpela -kannoista

Oikein äänestäneet ehdokkaat vaalipiireittäin

Täydellinen lista Lex Karpela -kannoista

Alla olevasta listasta voit etsiä oman suosikkisi ja tarkistaa, mitä hän äänesti. Listat ovat eduskuntaryhmittäin aakkosjärjestyksessä.

Mikäli ehdokkaasi ei ole listassa, hän ei ollut edellisessä eduskunnassa, eikä siksi voinut ottaa kantaa esitykseen. Kaikki 2003 valitut edustajat eivät myöskään ole ehdolla 2007 vaaleissa.

Lähde: Eduskunta.fi, äänestystulos,
Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta (HE 28/2004), toinen käsittely.

Jaa

He puolustivat Lex Karpelaa.

Poissa

He antoivat hiljaisesti tämän tapahtua.

EI

He vastustivat tätä hulluutta.

Keskustan eduskuntaryhmä /kesk
Ahonen Esko
Haapoja Susanna
Hoskonen Hannu
Hyssälä Liisa
Hänninen Tuomo
Juhantalo Kauko
Kalli Timo
Karvonen Tatja
Kerola Inkeri
Kiviranta Esko
Komi Katri
Korkeaoja Juha
Koski Markku
Lahtela Seppo
Lankia Eero
Leppä Jari
Lindqvist Maija-Liisa
Lintilä Mika
Manninen Hannes
Moilanen-Savolainen Riikka
Neittaanmäki Petri
Nousiainen Pekka
Paloniemi Aila
Pekkarinen Mauri
Peltokorpi Terhi
Pentti Klaus
Rantakangas Antti
Rehula Juha
Reijonen Eero
Rossi Markku
Rundgren Simo
Särkiniemi Seppo
Tiilikainen Kimmo
Vihriälä Jukka
Vilkuna Pekka
Väistö Matti
Ylä-Mononen Jaana
Ala-Nissilä Olavi
Alatalo Mikko
Anttila Sirkka-Liisa
Hautala Lasse
Kaikkonen Antti
Karjula Kyösti
Karpela Tanja
Kettunen Rauno
Kiviniemi Mari
Kääriäinen Seppo
Laukkanen Markku
Lehtomäki Paula
Lämsä Eero
Oinonen Lauri
Ranta-Muotio Aulis
Salovaara Pertti
Tölli Tapani
Vanhanen Matti
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä /sd
Ahde Matti
Alho Arja
Backman Jouni
Bryggare Arto
Filatov Tarja
Gustafsson Jukka
Haatainen Tuula
Heinäluoma Eero
Hellberg Klaus
Hiltunen Rakel
Huovinen Susanna
Kalliomäki Antti
Karhu Saara
Kekkonen Antero
Kiljunen Anneli
Kiljunen Kimmo
Koski Valto
Koskinen Johannes
Kuisma Risto
Kumpula-Natri Miapetra
Kähkönen Lauri
Laitinen Reijo
Ojala Reino
Peltomo Pirkko
Puisto Virpa
Rahkonen Susanna
Rajamäki Kari
Rask Maija
Roos Jukka
Rönni Tero
Seppälä Arto
Skinnari Jouko
Tahvanainen Säde
Taipale Ilkka
Taiveaho Satu
Viitanen Pia
Väätäinen Tuula
Elo Mikko
Hurskainen Sinikka
Jaakonsaari Liisa
Kallio Reijo
Lintonen Minna
Luhtanen Leena
Mönkäre Sinikka
Olin Kalevi
Paasio Heli
Saarinen Matti
Tuomioja Erkki
Urpilainen Jutta
Wallin Harry
Koskinen Marjaana
Lahtela Esa
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä /kok
Akaan-Penttilä Eero
Asko-Seljavaara Sirpa
Harkimo Leena
Hemming Hanna-Leena
Häkämies Jyri
Kanerva Ilkka
Karttunen Marjukka
Katainen Jyrki
Koskinen Jari
Kurvinen Esko
Lahti Jere
Matikainen-Kallström Marjo
Paajanen Reijo
Perho Maija
Rajala Lyly
Saarikangas Martin
Sarkomaa Sari
Satonen Arto
Sjöblom Juhani
Tiura Marja
Vahasalo Raija
Vapaavuori Jan
Vilén Jari
Virén Lasse
Zyskowicz Ben
Dromberg Kaarina
Lindén Suvi
Ollila Heikki A.
Risikko Paula
Sasi Kimmo
Seppälä Timo
Tulonen Irja
Hemmilä Pertti
Holmlund Anne
Kuosmanen Pekka
Lamminen Kalevi
Laxell Jouko
Nepponen Olli
Nurmi Tuija
Salo Petri
Vielma Ahti
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä /vas
Kauppila Matti
Korhonen Martti
Ojala Outi
Siimes Suvi-Anne
Sirnö Minna
Tennilä Esko-Juhani
Valpas Unto
Huotari Anne Immonen Mikko
Kangas Matti
Kuoppa Mikko
Laakso Jaakko
Lapintie Annika
Mustajärvi Markus
Polvi Iivo
Puhjo Veijo
Tiusanen Pentti
Uotila Kari
Virtanen Erkki
Vihreä eduskuntaryhmä /vihr
Andersson Janina
Anttila Ulla
Brax Tuija
Cronberg Tarja
Hautala Heidi
Meriläinen Rosa
Ojansuu Kirsi
Sinnemäki Anni
Forsius Merikukka
Krohn Irina
Pulliainen Erkki
Kasvi Jyrki
Soininvaara Osmo
Tynkkynen Oras
Ruotsalainen eduskuntaryhmä /r
Biaudet Eva
Enestam Jan-Erik
Granvik Nils-Anders
Jansson Roger
Löv Pehr
Thors Astrid
Wideroos Ulla-Maj
Gestrin Christina
Nylander Mikaela
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä /kd
Essayah Sari
Kallis Bjarne
Kankaanniemi Toimi
Kärkkäinen Kari
Rauhala Leena
Räsänen Päivi
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä /ps
Halme Tony
Soini Timo
Vistbacka Raimo